PUT DOO Jagodina - Niskogradnja - Visokogradnja - Kamenolom  
PUT DOO Jagodina - NiskogradnjaPUT DOO Jagodina - VisokogradnjaPUT DOO Jagodina - Kamenolom
PUT DOO. JagodinaZa dan nastanka radne organizacije PUT uzima se 24.10.1957. god...PUT DOO. Jagodina - DelatnostPUT DOO. Jagodina - LokacijePDV potvrda, PIB, balans stanja...PUT DOO. Jagodina - Aktuelno Visokogradnja Niskogradnja KamenolomPUT DOO. -Galerijatel: 035 222 071
 
DELATNOST

   » Delatnost
   » Reference - destinacije
   » Reference - objekti

Reference - objekti

Znaèajniji objekti koje je izveo PUT JAGODINA zadjih godina:

R.Br. Objekat Investitor
  2004. godina
1 Uredjenje prostora R.K. “Beograd” “Bakaruša” u Paraæinu Direkcija Paraæin
2 Izgradnja ul.Ruðera Boškoviæa u Paraæinu Direkcija Paraæin
3 Izgradnja ul.Zmaj Jovine u Paraæinu Direkcija Paraæin
4 Izgradnja platoa ACO sistema u Jagodini ACO-sistem Jagodina
5 Izgradnja lokalnog puta Šantarovac-Lukar Direkcija Jagodina
6 Asfaltiranje sosekih puteva u Bagrdanu M.Z. Bagrdan
7 Izgradnja lokalnih puteva u D.Vidovu M.Z. D.Vidovo
8 Izgradnja trotoara u glavnoj ulici u Jagodini Direkcija za izgradnju Jagodina
9 Izgradnja ul.Nušiæeve u Paraæinu Fond za infrastrukturu opštine Paraæin
10 Izgradnja igrališta u Rataru O.Š. “Branko Krsmanoviæ”
11 Izgradnja igrališta u Krežbincu O.Š. “Branko Krsmanoviæ”
12 Izgradnja igrališta u Plani O.Š. “Branko Krsmanoviæ”
13 Izgradnja ul.Niške u Paraæinu Fond za infrastrukturu opštine Paraæin
14 Izgradnja parkinga R.K. “Beograd” u Jagodini Direkcija Jagodina
15 Izgradnja ul.Uroša Prediæa u Paraæinu Direkcija Paraæin
16 Izgradnja ul.Lepenièke u naselju “Cveæara” u Jagodini Direkcija Jagodina
17 Izgradnja ul.M.Paviæeviæa Kajla u Jagodini Direkcija Jagodina
18 Izgradnja Benzinske pumpe u Svilajncu Kuæa “Stil” - Svilajnac
19 Izgradnja platoa i saobraæajnica na Gilju PP “Gile Gas” - Ostrikovac
20 Asfaltiranje u selu Dražmirovac Direkcija Jagodina
21 Izgradnja ul. Grobljanske u Paraæinu Direkcija Paraæin
22 Izgradnja ul. Majora Tepiæa u Jagodini Direkcija Jagodina
23 Uredjenje prsotora oko zgrade S-12 i S-13 na “Strelištu” “Biroinženjering” - Jagodina
24 Izgradnja platoa i prilaza SBB Dragocvet SBB Dragocvet
25 Radovi oko objekta “Maxi”-supermarket - Jagodina “Grading” - Paraæin
26 Izgradnja biciklistièke staze u Paraæinu Fond za infrastrukturu opštine Paraæin
27 Izgradnja ul.Janka Veselinoviæa u Paraæinu Direkcija Paraæin
28 Izgradnja ul.Milunke Saviæ u Paraæinu Direkcija Paraæin
29 Izgradnja ul.Stevana Mokranjca u Paraæinu Direkcija Paraæin
30 Izgradnja ul.Temišvarske u Jagodini Direkcija Jagodina
31 Asfaltiranje u naselju “Tavriæa obori” Direkcija Jagodina
2005. godina
1 Zimsko održavanje ulica i puteva Direkcija Jagodina
2 Redovno održavanje lokalnih puteva Direkcija Jagodina
3 Redovno održavanje ulica u gradu Direkcija Jagodina
4 Asfaltiranje ulica u Rakitovu Direkcija Jagodina
5 Izgradnja ul. 45. divizije u Jagodini Direkcija Jagodina
6 Uredjenje saobraæajnica i platoa “Kastor” “Kastor” Jagodina
7 Asfaltiranje ul. U selima opšt.Jagodina Direkcija Jagodina
8 Asfaltiranje ulica u Æupriji “VOÆ” Æuprija
9 Izgradnja sport.terena u D.Vidovu O.Š. “Radoje Domanoviæ
10 Izgradnja ul.Prištinske u Jagodini Direkcija Jagodina
11 Izgradnja igrališta u Èepuru M.Z. Èepure
12 Asfaltiranje Juhor “Juhor” Jagodina
13 Asfaltiranje Benzinske pumpe “X-Treid” “X-Treid” Jagodina
14 Asfaltiranjke u O.Ð “Djure Jakšiæ” u pARAÆINU “Spektar-invest” Paraæin
15 Asfaltiranje igrališta u Busilovcu O.Š- “Branko Krsmanoviæ” Sikirica
16 Asfaltiranje igrališta “Kolonija Ð.Brdo” Direkcija Jagodina
17 Asfaltiranje igrališta u naselju Trnava II Direkcija Jagodina
18 Asfaltiranje igrališta u Malom Popoviæu Direkcija Jagodina
19 Popravka seoskih puteva pred žetvu Direkcija Jagodina
20 Izgradnja igrališta u D.Raèniku Direkcija Jagodina
21 Izgradnja igralištq u Rakitovu Direkcija Jagodina
22 Izgradnja igrališta u Konèarevu Direkcija Jagodina
23 Izgradnja pristupne staze za basket u Rakitovu Direkcija Jagodina
24 Izgradnja igrališta u Vinoraèi Direkcija Jagodina
25 Izgradnja igrališta u Koèinom selu Direkcija Jagodina
26 Izgradnja igrališta u Bunaru Direkcija Jagodina
27 Rekonstrukcija ulica u Ribaru Direkcija Jagodina
28 Izgradnja terena za basket u “Tabanu” Direkcija Jagodina
29 Izgradnja prilazne staze igralištu u “Tabanu” Direkcija Jagodina
30 Asfaltiranje ulica u Voljavèu Direkcija Jagodina
31 Izgradnja trotoara od B.Milosavljeviæ do S.Markoviæa Direkcija Jagodina
32 Asfaltiranje puta u Supskoj “VOÆ” Æuprija
33 Asfaltiranje benzin.pumpe “Lukoil” u Æupriji “Mozaik” Niš
34 Trotoar od B.Milosavljeviæ do K.Petra u Jagodini Direkcija Jagodina
35 Asfaltiranje ul.Radojice Solunca u Jagodini Direkcija Jagodina
36 Izgradnja ul.u naselju Djure Djakoviæa Direkcija Jagodina
37 Izgradnja ul.Dušana Popoviæa Direkcija Jagodina
38 Izgradnja ul.Dositejeve i Koste Popoviæa u Jagodini Direkcija Jagodina
2006. godine
1 Zimsko održavanje ulica i puteva Direkcija Jagodina
2 Izgradnja saobraæajnica u krugu Veterinsrskog instituta Veterinarski institut Jagodina
3 Asfatiraqnje u krugu “Agroživ” Jagodina “Agroživ” DOO
4 Asfaltiranje u Strižilu Direkcija Jagodina
5 Asfaltiranje ul.Moravske u Jagodini Direkcija Jagodina
6 Izgradnja igrališta u Dragoševcu Direkcija Jagodina
7 Izgradnja ul.Braæe Dirak u Jagodini Direkcija Jagodina
8 Presvlaèenje kolovoza u Senju “VOÆ” Æuprija
9 Trotoar od “Foto Perice” do “Pariza” u Jagodini Direkcija Jagodina
10 Trotoari u M.Mijalkoviæa Direkcija Jagodina
11 Plato u krugu “Alfa” D.O.O. “Alfa” DOO Jagodina
12 Izgradnja ul.Tome Miloševiæa u Jagodini Direkcija Jagodina
13 Izgradnja parkinga kod hale “JASA” Direkcija Jagodina
14 Izgradnja igrališta u Medojevcu Direkcija Jagodina
15 Izgradnja saobraæajnica u Medojevcu Direkcija Jagodina
16 Izgradnja igrališta u Bresju Direkcija Jagodina
17 Asfaltiranje u Mijatovcu “VOÆ” Æuprija
18 Asfaltiranje u Isakovu “VOÆ” Æuprija
19 Asfaltiranje ul.Stevana Sremca u Æupriji “VOÆ” Æuprija
20 Asfaltiranje “Morava-gas” “Morava-gas” Jagodina
21 Asfaltirqanje platoa “Reno servis “Miæa” Jagodina Reno servis “Miæa”
22 Asfaltiranje u Bukovèu “Frigomlek” Bukovèe
23 Izgradnja terena za male sportove “13. oktobar” Æuprija “Neimar” Vlasotince
24 Izgradnja prilaza ZOO vrtu u Jagodini Direkcija Jagodina
25 Izgradnja ulice pored “Foto Perice” u Jagodini Direkcija Jagodina
26 Izgradnja terena u Laništu (igralište) Direkcija Jagodina
27 Izgradnja terena u Trnavi Direkcija Jagodina
28 Izgradnja terena u Voljavèu Direkcija Jagodina
29 Trotoar u ul.Gine Pajeviæ Direkcija Jagodina
30 Trotoar od V.Karadžiæa do Sindjeliæeve Direkcija Jagodina
31 Trotoar od M.Gorkog do Tanaska Rajiæa Direkcija Jagodina
32 Presvlaèenje reg.puta Žabari-Aleksandrovac PZP “Beograd”
33 Presvlaèenje reg.puta Žabari-Porodin PZP “Beograd”
34 Izgradnja puta Konèarevo-Mijatovac Direkcija Jagodina
35 Asfaltiranje u krugu ZOO vrta u Jagodini Fond za zaštitu èovekove sredine
36 Asfaltiranje u Bigrenici “VOÆ” Æuprija
37 Asfaltiranje platoa u krugu “Juhora” “Juhor” A.D. Jagodina
38 Asfaltiranje ulica u Svojnovu M.Z. Svojnovo
39 Asfaltiranje platoa “Komponenta” u Æupriji “MIB-proing” Paraæin
40 Asfaltiranje TS-4 Majur “Proing” Æuprija
41 Asfaltiranje D.Mutnica “Evrotrgovina” D.Mutnica
42 Izgradnja igrališta u Glogovcu Direkcija Jagodina
43 Izgradnja igrališta u Vranovcu Direkcija Jagodina
44 Trotoar od Sindjeliæeve do Stanoja Glavaša u Jagodini Direkcija Jagodina
45 Rekonstrukcija trotoara u ul.M.Gorkog u Jagodini Direkcija Jagodina
46 Izgradnja parkinga “Stari servis” u Jagodini Direkcija Jagodina
47 Presvlaèenje ul.M.Gorkog u Jagodini Direkcija Jagodina
2007. godina
1 Izgradnja igrališta u Laništu Direkcija Jagodina
2 Izgradnja igrališta u Kovaèevcu Direkcija Jagodina
3 Izgradnja igrališta u Meðureèu Direkcija Jagodina
4 Izgradnja igrališta u Lovcima Direkcija Jagodina
5 Izgradnja ulica u naselju “Kolonija Dj.Brdo” Direkcija Jagodina
6 Izgradnja ulice u Striži M.Z. Striža
7 Izgradnja igrališta u Paraæinu Direkcija Paraæin
8 Asfaltiranje u M.Z. Dobra Voda M.Z. D.Voda
9 Izgradnja igrališta u Šuljkovcu Direkcija Jagodina
10 Izgradnja igrališta u M.Z. “Srelište” u Jagodini Direkcija Jagodina
11 Izgradnja trotoara kod autoparka u Jagodini Direkcija Jagodina
12 Izgrandja ul.Milana Premasunca u Jagodini Direkcija Jagodina
13 Izgradnja ul.Dimitrija Dimitrijeviæa u Jagodini Direkcija Jagodina
14 Izgradnja parka kod opštine “Standard” Jagodina
15 Izgradnja parkinga u V.M.Š. U Æupriji “Pirimainvest” Æuprija
16 Izgradnja parkinga kod akva parka Direkcija Jagodina
17 Izgradnja parkinga preko puta hale sportova Direkcija Jagodina
18 Izgradnja sportskih terena u kompleksu akva parka Direkcija Jagodina
19 Izgradnja igrališta u Bagrdanu Direkcija Jagodina
20 Trotoar od K.Petra do Prvomajske Direkcija Jagodina
21 Sanacija . Popravka kolovoza u Paraæinu Direkcija Paraæin
22 Izgradnja ul.Moravske u Potoècu Direkcija Paraæin
23 Presvlaèenje ulica u Paraæinu Direkcija Paraæin
24 Asfaltiranje platoa u “Jagodinskoj pivari” “Jagodinska pivara”
25 Igralište u Potoècu M.Z. Potoèac
26 Igralište u Ribaru Direkcija Jagodina
27 Trotoar od K.Petra do Masarikove u Jagodini Direkcija Jagodina
28 Asfaltiranje oko “Plavuše” u Jagodini “Proing-inženjering” Æuprija
29 Asfaltiranje benzinske pumpe OMV u Jagodini “Stevanvoiæ-invest” Kruševac
30 Rekonstrukcija ulice Ðure Jakšiæa u Jagodini Direkcija Jagodina
31 Rekonstrukcija ulice Stanoja Glavaša u Jagodini Direkcija Jagodina
32 Rekonstrukcija ulice Žanove u Jagodini Direkcija Jagodina
33 Rekonstrukcija ulice Omladinskih brigada u Jagodini Direkcija Jagodina
34 Rekonstrukcija ulice Drvarske u Jagodini Direkcija Jagodina
35 Izgradnja parkinga kod “Elmosa” u Jagodini Direkcija Jagodina
36 Izgradnja prilaza školi “Veljko Vlahoviæ” u Jagodini Direkcija Jagodina
2008. godina
1 Zimsko održavanje ulica i puteva Direkcija Jagodina
2 Asfaltiranje ulica u Ribniku Direkcija Jagodina
3 Izgradnja ulice u Raševici M.Z. Raševica
4 Izgradnja ulice u Davidovcu M.Z. Davidovac
5 Asfaltiranje ulica u Vinoraèi Direkcija Jagodina
6 Izgradnja ulice u Trešnjevici M.Z. Trešnjevica
7 Asfaltiranje puteva u Bukovèu Direkcija Jagodina
8 Asfaltiranje puteva u Ribniku Direkcija Jagodina
9 Asfaltiranje puteva u Glogovcu Direkcija Jagodina
10 Asfaltiranje puteva u Siokovcu Direkcija Jagodina
11 Asfaltiranje puteva u Deonici Direkcija Jagodina
12 Asfaltiranje u M.Z. Staro Lanište Direkcija Jagodina
13 Asfaltiranje u M.Z. Novo Lanište Direkcija Jagodina
14 Asfaltiranje u puteva Voljavèu Direkcija Jagodina
15 Izgradnja ulice Sretena Adžiæa u Jagodini Direkcija Jagodina
16 Izgradnja trotoara od Masarikove do Èoèetove u Jagodini Direkcija Jagodina
17 Izvodjenje radova na kompleksu “Porše” u Jagodini “Proing-inženjering” Æuprija
18 Izvodjenje radova u krugu auto servisa “Miæa” “Reno servis – Miæa” Jagodina
19 Izvodjenje radova u krugu “Forteks” “Forteks” d.o.o. Jagodina
20 Izvodjenje radova “Minel” N.Beograd “SVT” Begrad
21 Rekonstrukcija puta u Mijatovcu M.Z. Mijatovac
22 Izgradnja – asfaltir.igrališta u Mijatovcu M.Z. Mijatovac
23 Saobraæajnice na graskom groblju u Jagodini Direkcija Jagodina
24 Izgradnja “Skeit-bord” - poligona Direkcija Jagodina
25 Izgradnja ulice Koste Abraševiæa u Jagodini Direkcija Jagodina
26 Izgradnja ulice Vladimira Djordjeviæa u Jagodini Direkcija Jagodina
27 Sanacija kolovoza O.P.-2 u Paraæinu Direkcija Paraæin
 
Naslovna · Niskogradnja · Visokogradnja · Kamenolom · O nama · Delatnost · Lokacije · Dokumenta · Aktuelno  · Kontakt

SmileSoft.Net 2008 All Rights Reserved.