PUT DOO Jagodina - Niskogradnja - Visokogradnja - Kamenolom  
PUT DOO Jagodina - NiskogradnjaPUT DOO Jagodina - VisokogradnjaPUT DOO Jagodina - Kamenolom
PUT DOO. JagodinaZa dan nastanka radne organizacije PUT uzima se 24.10.1957. god...PUT DOO. Jagodina - DelatnostPUT DOO. Jagodina - LokacijePDV potvrda, PIB, balans stanja...PUT DOO. Jagodina - Aktuelno Visokogradnja Niskogradnja KamenolomPUT DOO. -Galerijatel: 035 222 071
 
NISKOGRADNjA

   » Izgradnja puteva
   » Izgradnja mostova
   » Održavanje puteva
   » Proizvodnja asfalta
   » Proizvodnja betona
   » Betonska galanterija
   » Usluge mehanizacije
   » Servis i održavanje


Betonska galanterija

          PUT JAGODINA na lokaciji ASFALTNE BAZE  ima sopstvenu proizvodnju iviènjaka i betonske galanterije.
           Fabrika betona koja se nalazi na istoj lokaciji omoguæava potpuno zaokruženje proizvodnog procesa.
            Što se betonske galanterije tièe u asortimanu je veliki broj elemenata, razlèitih boja i oblika, namenjenih prvenstveno ureðenju trotoara, šetališta, parkova kao i drugih javnih površina.
              Ovi elementi se zbog svog atraktivnog izgleda, modularnosti kao i relativno jednostavne ugradnje i popravke, sve više koriste i kod ureðenja dvorišta.
              Moguænost da se ovi elementi postavljaju i na zemljanu podlogu pripremljenu samo slojem peska, èine ih sve popularnijim kod kupaca koji zele da ureðenjem životnog prostora ne naruše prirodni ambijent, a obezbede funkcionalnost i atraktivan izgled ureðenih površina.
            

 

 
Naslovna · Niskogradnja · Visokogradnja · Kamenolom · O nama · Delatnost · Lokacije · Dokumenta · Aktuelno  · Kontakt

SmileSoft.Net 2008 All Rights Reserved.