PUT DOO Jagodina - Niskogradnja - Visokogradnja - Kamenolom  
PUT DOO Jagodina - NiskogradnjaPUT DOO Jagodina - VisokogradnjaPUT DOO Jagodina - Kamenolom
PUT DOO. JagodinaZa dan nastanka radne organizacije PUT uzima se 24.10.1957. god...PUT DOO. Jagodina - DelatnostPUT DOO. Jagodina - LokacijePDV potvrda, PIB, balans stanja...PUT DOO. Jagodina - Aktuelno Visokogradnja Niskogradnja KamenolomPUT DOO. -Galerijatel: 035 222 071
 
NISKOGRADNjA

   » Izgradnja puteva
   » Izgradnja mostova
   » Održavanje puteva
   » Proizvodnja asfalta
   » Proizvodnja betona
   » Betonska galanterija
   » Usluge mehanizacije
   » Servis i održavanje


Usluge mehanizacije

    Graðevinska operativa naše firme osim kompletnog izvoðenja radova u oblasti graðevinarstva, bavi se i pružanjem usluga mehanizacije, drugim firmama kao i fizièkim licima.
    Za potrebe ureðenja terena, puteva, razlièite potrebe iskopa za pripremu gradnje, rušenja objekata, moguæe je iznajmiti uslužno mašinu sa rukovaocem.
    Za sve detalje oko uslova i cenovnika ove vrste usluga možete se obratiti komercijalnoj službi PUT-a.

 

 
Naslovna · Niskogradnja · Visokogradnja · Kamenolom · O nama · Delatnost · Lokacije · Dokumenta · Aktuelno  · Kontakt

SmileSoft.Net 2008 All Rights Reserved.