PUT DOO Jagodina - Niskogradnja - Visokogradnja - Kamenolom  
PUT DOO Jagodina - NiskogradnjaPUT DOO Jagodina - VisokogradnjaPUT DOO Jagodina - Kamenolom
PUT DOO. JagodinaZa dan nastanka radne organizacije PUT uzima se 24.10.1957. god...PUT DOO. Jagodina - DelatnostPUT DOO. Jagodina - LokacijePDV potvrda, PIB, balans stanja...PUT DOO. Jagodina - Aktuelno Visokogradnja Niskogradnja KamenolomPUT DOO. -Galerijatel: 035 222 071
 
NISKOGRADNjA

   » Izgradnja puteva
   » Izgradnja mostova
   » Održavanje puteva
   » Proizvodnja asfalta
   » Proizvodnja betona
   » Betonska galanterija
   » Usluge mehanizacije
   » Servis i održavanje


Servis i održavanje

 
     Na lokaciji asfaltne baze PUT JAGODINA poseduje remontu radionicu, osposobljenu pre svega za održavanje teških graðevinskih mašina i druge specijalizovane mehanizacije sopstvenog auto i mašinskog parka.
    U ovoj radnoj jedinici osim tekuæeg održavanja obavljaju se kompletni remonti teških vozila i graðevinskih mašina ukljuèujuæi i generalni remont pogonskih agregata razlièitih proizvoðaèa.
    PUT JAGODINA otvoren je za pružanje svih usluga ovog tipa i drugim radnim organizacijama kao i fizièkim licima.


 

 
 
Naslovna · Niskogradnja · Visokogradnja · Kamenolom · O nama · Delatnost · Lokacije · Dokumenta · Aktuelno  · Kontakt

SmileSoft.Net 2008 All Rights Reserved.